Sample image

TaiDic on Windows

Sample image 2

TaiDic on MacOSSample image

TaiDic on IOS

Sample image

TaiDic on Android

Sample image

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ TaiDic ၼိူဝ် IPhone/IPad

TaiDic ႁဝ်းၶႃႈၵမ်းၼႆၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Apple ၵူႈဢၼ်။ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TaiDic ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (SCPA) ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၸွမ်တႆး ယူႇမိူင်း USA ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဝႆႉၶပ်းၶိုင်ႈဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ငဝ်ႈငႃႈ ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပပ်ႉ Dictionary ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ပႆႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸုမ်း SCPA ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈ မႄးထတ်းႁဵတ်းပဵၼ် Digitalized သေၸႂ်ႉဝႆႉဢေႃႈ။”

TaiDic Android

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ TaiDic ၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Android

TaiDic ႁဝ်းၶႃႈၵမ်းၼႆၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Apple ၵူႈဢၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉလႆႈပႃးၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Android ၵူႈဢၼ်။ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TaiDic ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (SCPA) ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၸွမ်တႆး ယူႇမိူင်း USA ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဝႆႉၶပ်းၶိုင်ႈဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ငဝ်ႈငႃႈ ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပပ်ႉ Dictionary ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ပႆႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸုမ်း SCPA ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈ မႄးထတ်းႁဵတ်းပဵၼ် Digitalized သေၸႂ်ႉဝႆႉဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ Android ၸၢႆးထူၼ်းၵျေႃႇ သဵၼ်ႈဝီ ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈဝႆႉပၼ်ၵေႃႈမီးဝႆႉဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်း Golden Dict လႄႈ Color Dict ဢၼ်ဢဝ်လႆႈလၢႆတီႈၼႂ်း Play Store ။ Colordict လႄႈ Goldendict ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇလၢႆဢၼ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ လူတ်ႇလူင်းသႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉလႆႈၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ သိုပ်ႇလူတူၺ်းၼႂ်းၼႆႉၶႃႈ။

TaiDic Android

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ TaiDic ၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Android

TaiDic ႁဝ်းၶႃႈၵမ်းၼႆၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Apple ၵူႈဢၼ် ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TaiDic ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (SCPA) ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၸွမ်တႆး ယူႇမိူင်း USA ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဝႆႉၶပ်းၶိုင်ႈဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ငဝ်ႈငႃႈ ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပပ်ႉ Dictionary ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ပႆႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸုမ်း SCPA ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈ မႄးထတ်းႁဵတ်းပဵၼ် Digitalized သေၸႂ်ႉဝႆႉဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ MacOS ဢၼ်ပဵၼ်လူၼ်ႉဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉတိုၼ်းတေသႂ်ႇလႆႈၶႃႈ။ တႃႇတေဢူၼ်းသႂ်ႇတႄႉဢမ်ႇလူဝ်ႇသင် TaDic တေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီၸွမ်း Dictionary ဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Mac OS ၶႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇတႄႉသိုပ်ႇလူတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

Shan Computer Teams

Ubuntu ShanLoCo Team

Shan Information Technology Institute

New Quote Comining Here

Artist Book

TaiDic on Linux

Sample image

Lets Use Unicode

Sample image

Our Online Dictionary

Sample image

Like us on Facebook

Sample image