Sample image

TaiDic on Windows

Sample image 2

TaiDic on MacOSSample image

TaiDic on IOS

Sample image

TaiDic on Android

TaiDic Android

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ TaiDic ၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Android

TaiDic ႁဝ်းၶႃႈၵမ်းၼႆၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Apple ၵူႈဢၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉလႆႈပႃးၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Android ၵူႈဢၼ်။ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TaiDic ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (SCPA) ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၸွမ်တႆး ယူႇမိူင်း USA ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဝႆႉၶပ်းၶိုင်ႈဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ငဝ်ႈငႃႈ ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပပ်ႉ Dictionary ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ပႆႇၺႃႇသီႇရိ သၢႆပွၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸုမ်း SCPA ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈ မႄးထတ်းႁဵတ်းပဵၼ် Digitalized သေၸႂ်ႉဝႆႉဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ Android ၸၢႆးထူၼ်းၵျေႃႇ သဵၼ်ႈဝီ ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈဝႆႉပၼ်ၵေႃႈမီးဝႆႉဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်း Golden Dict လႄႈ Color Dict ဢၼ်ဢဝ်လႆႈလၢႆတီႈၼႂ်း Play Store ။ Colordict လႄႈ Goldendict ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇလၢႆဢၼ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ လူတ်ႇလူင်းသႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉလႆႈၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ သိုပ်ႇလူတူၺ်းၼႂ်းၼႆႉၶႃႈ။

ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Play Store သေသွၵ်ႈႁႃ "TaiDic" ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းတီႈၼႆႉၶႃႈ

https://goo.gl/O31xuo

ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႉၸႂ်ႉ TaiDic တေၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်းၼိူဝ် Color Dict ဢမ်ႇၼၼ် Golden Dict ဢေႃႈ လွၵ်းလၢႆး ဢူၼ်းၼႂ်း Color Dict မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ

 ဢွၼ်းတၢင်းသူတ်းတေလႆႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း PlayStore သေသွၵ်ႈႁႃ ဢဝ် Color Dict တဵၵ်း Install တေလႆႈႁၼ် ColorDict မီးဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇၼိူဝ်ၼႆႉ

 

 ၸၼ်ႉသွင်

 

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈလူတ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ TaiDic မႃး ပိုတ်ႇ Browser တီႈၼႂ်းၶိူင်ႈ Android သေၵႂႃႇတီႈ တႂ်ႈၼႆႉ

  

http://taidic.com/application/android.zip

 

 တေၵႂႃႇမီးတီႈၼႂ်း Download Folder တီႈၼႂ်း File Manager ၶႃႈ

 

  

TaiDic Android

ၸၼ်ႉသၢမ်

ၵမ်းၼႆႉပိုတ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် Zip File ဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဢဝ်ဝႆႉလႄႈ ပိုတ်ႇပၼ် Zip File ၼၼ်ႉၼႆတေလႆႈႁၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 

 

 

 

  

 

TaiDic Android

 

 

 

  

 

ၸၼ်ႉသီႇ

ၵမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၾူဝ်ႇတိူဝ်ႇ android ဢွၵ်ႇမႃးသေ ပေႃးပိုတ်ႇတူၺ်းၼႆ တေလႆႈ ႁၼ် ၾၢႆႇသၢမ်ၾၢႆႇယူႇဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁၼ်ဝႆႉၽၢႆႇသၢႆႉယၢမ်းလဵဝ်။

 

 TaiDic Android

 ၸၼ်ႉႁႃႈ

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ ပိုတ်ႇ Android ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼိူဝ်ၼႆႉၶႃႈ

 တေလႆႈ Copy ဢဝ် ၾၢႆႇ သၢမ်ဢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၾူဝ်ႇတိူဝ်ႇ Android ၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်း Colordict လႄႈ ပိုတ်ႇပၼ် ၾူဝ်ႇတိူဝ်ႇသေ လိူၵ်ႈပၼ်ၾၢႆႇ သၢမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ႁဵတ်း Copy ဢဝ်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၸၼ်ႉႁူၵ်း

 ပေႃး Copy ဢဝ် ယဝ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃ ၾူဝ်ႇတိူဝ်ႇ dictdata ဢၼ်ပဵၼ် ၾူဝ်ႇတိူဝ်ႇ Colordict သေပိုတ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ် Paste ၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။

 ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း Colordict ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

 TaiDic Androidႁဝ်းသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း တူဝ် Look

 

 

 

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

ပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်


Security code
Refresh

Shan Computer Teams

Ubuntu ShanLoCo Team

Shan Information Technology Institute

New Quote Comining Here

Artist Book

TaiDic on Linux

Sample image

Lets Use Unicode

Sample image

Our Online Dictionary

Sample image

Like us on Facebook

Sample image